Aktualności Komunikaty Struktura Zakres Działania Historia System Jakości Usługi Dla Klienta Przetargi Praca
www.pssezdunskawola.pl Strona główna    Kontakt  
Grypa

GRYPA CIĄGLE GROŹNA

Grypa sezonowa to ostra choroba zakaźna, która często jest bagatelizowana. Niepostrzeżenie wnika do naszych organizmów, grożąc bardzo poważnymi powikłaniami, m.in. zapaleniem płuc i oskrzeli, mózgu, opon mózgowych czy mięśnia sercowego i osierdzia.

Co zrobić, aby chronić siebie i innych przed grypą?

 • Zaszczep siebie i swoją rodzinę przeciw grypie,
 • Przestrzegaj zasad higieny oddychania - w czasie kaszlu i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową
 • Jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skończyły, kichaj lub kaszl w zgięcie łokciowe - twoje dłonie nie zostaną skażone wirusem,
 • Poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel do rąk lub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyż warunki w podróży rzadko zapewniają możliwości częstego mycia rąk,
 • W środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia,
 • Unikaj bliskiego kontaktu "twarzą w twarz" z innymi podróżnymi
 • Unikaj masowych zgromadzeń,
 • Ubieraj się stosownie do panujących warunków atmosferycznych,
 • Stosuj dietę bogatą w witaminy, szczególnie witaminę C oraz stosuj produkty zawierające naturalne substancje bakterio- i wirusobójcze /czosnek, cebula/
 • Zadbaj, aby również Twoje dziecko przestrzegało powyższych zaleceń.
 • Jeśli już dopadła cię choroba , dbaj o to, aby nie zarazić innych.
Nie lekceważ grypy - chroń siebie i innych - przy wystąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła zostań w domu, w przypadku nasilenia objawów niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
Jedną z odmian grypy jest tzw. "świńska grypa" wywołana wirusem A/H1N1, której objawy są bardzo podobne do objawów grypy wywołanej przez inne wirusy. Przy tym trudno oszacować, ile procent chorych na grypę ma wirusa świńskiej grypy, bo testy w jej kierunku wykonuje się jedynie w przypadku ciężkiego przebiegu choroby.

Podstawowe objawy grypy AH1N1
 • wysoka gorączka
 • bóle mięśniowe, oraz kostno-stawowe
 • ból głowy
 • ból gardła, oraz suchy kaszel
 • uczucie wyczerpania i ogólnego rozbicia
 • brak apetytu
 • ból w okolicy ucha
Przy zarażeniu wirusem świńskiej grypy mogą wystąpić również:
 • katar
 • nudności
 • biegunka lub wymioty
 • w skrajnych przypadkach pojawia się sztywność mięśni, dezorientacja i utrata przytomności.
Aby ograniczyć możliwość zakażenia należy:
 • Myć ręce mydłem co najmniej 20 sekund
 • Kaszleć i kichać w chusteczki
 • Być w odpowiedniej odległości od osób chorych (około 2 metrów)
 • Zostać w domu w razie infekcji
Należy pamiętać, iż jedynym i skutecznym sposobem ograniczenia ryzyka zachorowania na grypę, jest coroczne szczepienie się.


GRYPA - LIST GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DO PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Grypa jest chorobą zakaźną, której można skutecznie zapobiec wykonując co sezonowe szczepienie ochronne. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia oraz Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych zaszczepić się powinny wszystkie chętne osoby. Lekceważenie grypy od wielu sezonów epidemicznych w Polsce przyczynia się do spadku wszczepialności, która w sezonie 2015/2016 osiągnęła poziom zaledwie 3,4%. W sezonie epidemicznym 2015/2016 zarejestrowano około 4 mln zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, około 16 tys. hospitalizacji i 140 zgonów z powodu powikłań pogrypowych, w różnym przedziale wiekowym.
Jesteśmy przekonani, że w procesie obniżania liczby zachorowań na grypę profilaktyka odgrywa kluczową rolę. Zachęcamy Państwa do inicjowania wszelkich działań zmierzających do zapobiegania zachorowaniom na grypę i jej powikłaniom, poprzez upowszechnienie idei szczepień ochronnych przeciw grypie wśród pracowników służby zdrowia oraz przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia.
Świadomość pracowników sektora ochrony zdrowia o skuteczności szczepień ochronnych wymaga nie tylko wiedzy, ale i przekonania, że każdy szczepiąc się przeciwko grypie działa na rzecz swojego zdrowia jak również poprawy zdrowia swoich pacjentów. Podejście takie stanowi podstawę do właściwego przygotowania się do zagrożenia, jakim dla nas wszystkich jest wirus grypy.
Nasz wspólny głos - instytucji zdrowia publicznego, autorytetów medycznych, pracowników służby zdrowia, w kształtowanie pozytywnych społecznych i jednostkowych postaw zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych - należy wzmacniać i popularyzować, Wspólne zaangażowanie w promowanie zdrowia nabiera szczególnego znaczenia przed sezonem grypowym, kiedy to pracownicy sektora ochrony zdrowia powinni szczególnie zadbać o wykonanie szczepienia zapobiegającego transmisji wirusów grypy na swoich najbliższych oraz pacjentów. Szczepienie przed sezonem grypy powinno stać się priorytetem działań ochronnych wobec pacjentów ponieważ pozwala uniknąć niepotrzebnych, kosztownych a czasem dramatycznych powikłań zdrowotnych. Należy mieć świadomość, że powikłania pogrypowe należy rozpatrywać nie tylko w aspekcie czasem nieodwracalnej utraty zdrowia, ale również wymiernych kosztów finansowych jakie ponosi nasz Kraj.
Licząc na Państwa zaangażowanie w proces podnoszenia poziomu wszczepialności wśród pracowników sektora ochrony zdrowia i poprawę oblicza profilaktyki grypy w Polsce, zycząc zdrowia pozostajemy z wyrazami szacunku i podziwu dla Państwa ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.


OGÓLNOPOLSKI PROGRAM ZWALCZANIA GRYPY

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest społeczną inicjatywą niezależnych ekspertów medycznych. Przesłanką do stworzenia i wdrożenia Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy jest dostrzegany w Polsce i na świecie problem związany z zachorowaniami na grypę, które - oprócz skutków medycznych i społecznych - wpływają także na kwestie ekonomiczne zarówno na szczeblu pojedynczych przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki.
Założenia Programu powstały we współpracy ekspertów Grupy Roboczej ds. Grypy, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH oraz Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej. Inicjatorzy Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy w trakcie prac nad nim kierowali się przekonaniem, że obecnie funkcjonujący w Polsce system walki z wirusem grypy jest mało skuteczny. Konieczne jest zatem kompleksowe i konsekwentne podejście do tego zagadnienia. Zalecenia Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy opierają się na definicji działań, które powinny doprowadzić do wzrostu liczby szczepień przeciw grypie w Polsce, w szczególności w grupach podwyższonego ryzyka powikłań pogrypowych. Poziom wyszczepialności w Polsce jest bardzo niski w porównaniu z innymi krajami, a do najważniejszych czynników mających wpływ na ten stan rzeczy należą: brak zrozumienia potrzeby szczepienia przeciw grypie wśród pacjentów i lekarzy, brak świadomości zagrożenia, jakie niosą za sobą powikłania pogrypowe, a także ogólny brak przekonania o skuteczności szczepień wbrew dostępnej wiedzy medycznej.
Idea Programu i Społeczna Kampania Informacyjna realizowana w jego ramach spotkały się z aprobatą ponad 30 instytucji, w tym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, 10 towarzystw medycznych (w tym World Medical Association), 4 organizacji zrzeszających pracodawców oraz środowiska samorządowe.
Działania Kampanii skierowane są do środowiska medycznego, opinii publicznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz pracodawców. Zaangażowali się w nie eksperci medyczni, liderzy opinii oraz ludzie nauki, kultury oraz biznesu.
Programowe materiały edukacyjne będą dystrybuowane do podmiotów leczniczych i szkół na terenie naszego powiatu.Start Aktualności Historia Struktura Zakres Działania Profilaktyka System Jakości Usługi Dla Klienta Przetargi Praca
Copyrights 2007 © PSSE w Zduńskiej Woli, Wszystkie Prawa Zastrzeżone.